Příklady námi realizovaných staveb:

 • Vodojemy, čerpací stanice, úpravny vody:
  • vodojem Sázavka 150 m³ 
  • Šlapanov 150 m³
  • Dolní Město 2 x 100 m³
  • Okrouhlice-Olešnice 2 x 100 m³
  • rekonstrukce technologie VDJ Veselý Žďár
  • vodojem Věž 50 m³
  • vodojem Březí 80 m³
  • vodojem Bačkov 50 m³
  • vodojem Jiříkov 50 m³
 • Kompletní rozvody vody:
  • Druhanov, Mozkovice, Poděbaby, Melechov, Ovčin, Březinka, Lhůta, Radostín, Tis, Šimanov
  • přeložení vodovodu lit.DN 350, Žižkov - přeložení vodovodu lit. DN 300, 
  • vodovod Lipnička
  • vodovod Jiříkov
  • posílení zdrojů - vodovod Věž
  • posílení vodních zdrojů obecního vodovodu Vysoká
  • vodovod Bačkov
  • vodovod Vadín
  • vodovod Březí - Štrampouch
  • rekonstrukce vodovodu Mrzkovice
  • rekonstrukce vodovodu Svatý Kříž - Havlíčkův Brod
 • Kanalizace a ČOV, čerpací stanice, tlak. kanalizace:
  • odkanalizování průmyslové zóny Baštínov
  • kanalizace Nemocnice HB
  • kanalizace a KČOV Kámen
  • FUTABA - rozvody vody a kanalizace
  • kanalizace a ČOV Dobrohostov
  • rozšíření kanalizačního systému Havlíčkova Brodu - Termesivy
  • kanalizace Čáslav - Filipov
 • Základní technické vybavenosti:
  • TI V Údolí Ždírec nad Dobravou - vodovod
  • ZTV Žižkov Havlíčkův Brod
  • obytná zóna Nová Ves u Světlé - kanalizace
  • TI Štoky Nad Koupalištěm
  • ZTV Vilémovská Habry
  • TI U Nemocnice Havlíčkův Brod
 • Komunikace:
  • oprava komunikací Radostín
  • úprava komunikací PL HB
  • zlepšení vzhledu obce Květinov